Onze waarden

Onze waarden bij Wiracocha Spaanse School:

  • UITMUNTENDHEID, Spaans taalonderwijs van hoge kwaliteit aanbieden en hoogopgeleide docenten inzetten.
  • TOLERANTIE, verschillende manieren van denken accepteren en iedereen vrij laten zijn om zijn of haar ideeën openlijk te uiten binnen een kader van respect.
  • SOLIDARITEIT, zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de school en bereid zijn samen te werken.
  • VERANTWOORDELIJKHEID, de taken en verplichtingen die de school heeft opgesteld nakomen.
  • RESPECT, de rechten en waardigheid van iedereen erkennen, en deze rechten niet schenden.
  • TOEWIJDING, een vriendelijke, competitieve houding aannemen in ons beleid en onze principes.
Onze waarden bij Wiracocha Spaanse School